Konsekvenser av rushtidsavgift

I verste fall frykter jeg at en forhastet innført rushtidsavgift kan føre til økte utgifter for bilister, men bare minimal atferdsendring. Det vil gi et samfunnsøkonomisk tap uten oppnådde klimagevinster.