Verneplikten og samfunnets utfordringer

Grunnlovens § 109 sier: «Enhver Borger er i Almindelighed lige forpliktet, i en vis Tid at værne om sitt Fædreland uden Hensyn til Fødsel eller Formue. Denne Grundsætnings Anvendelse, og de Indskrænkninger den bør undergaa bestemmes ved Lov.»