• FRAFALL: Det er viktig å fange opp ungdom. FOTO: Scanpix

Frafall i videregående skole

Frafall fra skolen reduserer mulighetene til å få jobb og øker sjansen for uføretrygd og et voksenliv utenfor arbeidslivet. Voksenrollen er viktig når ungdommene skal hjelpes. Viktigst er det aldri å se bort.