Hvorfor Cultiva-styret må gå

Cultivas største svikt er hva den kunne ha vært: En kulturstiftelse med kapital, visjon og faglig sterk ledelse kunne brakt byen opp på et internasjonalt nivå.