Økte priser

De siste ukene har prisene på mat og bensin steget her hjemme.