Brannsikkerhet i mottak

UDI stiller strenge krav til hvordan brannsikkerhet skal ivaretas.