Trygge veier – og helhetlig samferdselssatsing

E 39 har dårlig standard. På strekningen Søgne-Ålgård er så mange som 51 personer blitt drept, og 101 alvorlig skadet i tidsperioden 2001–2010. Dårlige veier tar liv og skaper stort ubehag. Rødt mener at ny og utbedret vei på denne strekningen haster, og er helt nødvendig.