Engangsgriller

I løpet av få dager settes det opp fire miljøstasjoner for engangsgriller i skjærgården i Grimstad og Arendal.