Uetisk forslag fra Frp

De fleste av dem som eventuelt skal kastreres, har en gang fått sitt kjønnsliv skadet ved selv å ha blitt misbrukt.