• mike dagrun.jpg

Kampen om Dagrun

Demokratiet er avhengig av kamp og meningsutveksling. Men det er ikke alltid de beste som blir valgt.