Bom om fritak

Onsdag kveld fikk Ap, Miljøpartiet og Demokratene flertallet i Kristiansand bystyre med på å utrede mulighetene for at beboere som må passere bomstasjoner for å komme til skole, barnehage og andre servicefunksjoner, skal slippe å betale.