"Det kan kolde hjerner ej forstå.."

Vi bønder får ofte langt mer i støtte enn vi har i inntekt, fordi mye av støtten er betaling for samfunnstjenester.