Hotellbyen Kristiansand

Per i dag har Kristiansand 1375 hotellrom. I snitt i år har de hatt et belegg på magre 56 prosent, merkbart ned fra de 68 prosentene i rekordåret 2008.