Norsk helsevesen – mellom dei beste i verda

Det kan vere på tide at vi, det store fleirtalet som har opplevd at norsk helsevesen fungerer godt, også tar ordet.