En dag for ettertanke

Jeg tror at det også ut i fra et folkehelseperspektiv er viktig med Allehelgensdag.