• Apple.jpg

IT-bransjen på Sørlandet satser på åpen innovasjon

Flere av IKT-bedriftene på Sørlandet har tro på at mer lokalt samarbeid kan gi ytterlige innovasjonskraft og vekst, og de har gått sammen i interesseorganisasjonen og næringsklyngen Digin.