• Vår erfaring er at vitensentrenes måte å jobbe på kan bidra til å gi denne elevgruppen en praktisk/faglig tilnærming som resulterer i en motiverende mestringsfølelse, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Vitensenteret Sørlandet i Arendal. FOTO: Sondre Steen Holvik

Sirkus Realfag ???

I Fædrelandsvennen 24. august hadde Helge Sten Thorbjørnsen en artikkel med overskriften "Sirkus realfag".