Uverdig behandling

Søgne kommune tilbyr en alvorlig psykisk syk kvinne fra Kosovo én times gåtur i uken som behandling.