Byutvikling etter innfallsmetoden

Politikerne må ta inn over seg at utbyggerne naturligvis markedsfører sine interesser i alle slags åpne og kamuflerte former.