Yrkesforbud?

Helse— og sosialdirektør Lars Dahlen i Kristiansand advarer mot å stenge dørene til yrkesliver for personer som har gjort noe galt. Han frykter at fokus på politiattester skal føre til mer intoleranse og utstøting.