Hurtigtog for fremtiden

Det er et paradoks: I Norge er det tverrpolitisk enighet om å satse på tog. Men få – om noen – merker noe til dette i praksis.