En god løsning

Sommeren 2007 påla NVE Kristiansand kommune å reparere demningen ved sørenden av 3. Stampe. En bred anleggsvei ble bygget fra Grim-siden til det populære badevannet.