Bredalsholmen som fartøysvernsenter

Ved etableringen var det en bærende tanke at det skulle være en særlig kvalitet å utøve et tradisjonelt skipshåndverk innenfor rammene av et historisk dokkanlegg.