Er satsing på folkehelse avlyst?

Overvekt hos barn og ungdom – en stor og tung utfordring.