På tale om Gud

Mange har personlig sjenanse for å snakke om religiøse spørsmål. Men religiøst relaterte tema er likevel del av den dagsaktuelle samfunnsdebatten.