Tid for båtplasser

Lillesand kommune vurderer å etablere 2600 nye båtplasser i løpet av de neste 20 – 30 årene.