Kommunestruktur i Setesdal

Flere av kommunene i Setesdal snakker nå sammen med tanke på sammenslåing.