Bestått med glans

De internasjonale kirkefestspillene i Kristiansand 2009 ble vellykket på alle måter.