Boomen til Søgne

Mangt var enklere før. Deriblant begrepet «arbeid»: Noe man kunne løfte opp på en lastebil og kjøre vekk.