• Jeg håper vi får et storting der de fleste skjønner at det å hemme verdiskapingen i Norges grønneste næring og å isolere den fra det som skjer i Europa er en veldig dårlig energipolitisk tilnærming, skriver innsenderen. FOTO: Arkiv

Vannkraft i politisk klemme

Energisektoren i Europa er i en dyptgående endring. Det Stortinget som snart trer sammen, vil avgjøre om de norske kraftselskapene deltar i utviklingen eller om de ender i en industriell bakevje.