Tegnspråk i skolen

Jeg synes vi skal kutte ut nynorsk i skolen.