Et narrespill

Jeg vet at det er spilleregler i vårt politiske samfunn!