La Lona leve!

Det er voldsomt greit at Vennesla kommune går inn for at NVE pålegger Høie Eiendom å fortsette å drifte dammen ved Lona.