• Bildet er fra Holocaust minnesmerket i Lodz, Polen. I denne byen bodde over 223.000 jøder – den nest største jødiske bosettingen i Europa før 2. verdenskrig brøt ut. FOTO: NTB SCANPIX

Klokkene ringer for alle

Jeg viser til Agnes Repstads Signert-artikkel i Fædrelandsvennen lørdag 16. august.