I sonen?

Jeg vil skrive en tekst om komfortsone. Samtidig har jeg lyst til å skrive om rattpels. Jeg tviler på at jeg ville klare å fylle en hel spalte med hvert tema alene, og har besluttet å prøve en kombinasjon, så ser vi underveis hvordan det går.