• Fornøyde smil da Node ble løftet opp i den ypperste elite blant norske næringsklynger. F.v. Rita Schage fra Innovasjon Norge Agder, næringsminister Monica Mæland og klyngeleder Anne Grete Ellingsen. FOTO: TERJE BORUD

Klar for Champions League

Forrige uke ble det bekreftet: Den sørlandske teknologiklyngen NODE hører hjemme i Mesterligaen. Opprykket er verdt 100 millioner kroner og kan få store ringvirkninger for landsdelen.