Fra strøm til velferd

Energisparing er ikke en fremtidsvisjon eller hokus pokus. Det handler om å gjøre de enkle tiltakene.