Gjennombrudd for Munch

Så mye tid har vært sløst bort, og nå — i dette Munch-året - burde skammen være for stor til å bære.