Innspill vedrørende Søgne vgs

Jeg kan ikke med min beste forstand forstå de signalene som nå gis om at Søgne vgs kanskje skal legges ned.