• Sosial_dumping_5.jpg FOTO: ARKIV

Hva med de gående og syklende?

Som kjent foregår det nå et storstilt arbeid på RV 9 mellom Christianssands Bryggeri og Gartnerløkka.