• Til tross for store investeringer i reiseliv og støttefunksjoner rundt reiselivet, makter ikke Bykle å kare seg over et innbyggertall på 1000, påpeker Jon P. Knudsen i denne kronikken. FOTO: Kjartan Bjelland

Varsku for bygdene

Skal vi ta et krafttak for Indre Agder, må vi gjøre det nå. Om noen år kan det være for sent.