Slakting av ærfugl

Tore E. Olsen fra Flekkerøya hadde 18. oktober en kort og tankevekkende betraktning i denne spalta om ærfugljakt.