Salg av kommunale festetomter?

Byens tomtefestere bør få nytt tilbud om innløsning, der man orienterer om vedtaket i Strasbourg.