«Privatlivets fred» – murens fall

Vi synes å ha glemt at det blir aldri mer fred i verden enn vi oppnår med menneskene vi har rett rundt oss.