Uten lederskap

Politikere er valgt for å lede. Når de ikke tar dette ansvaret, kan det ha minst to årsaker. Enten at en sak er for vanskelig å ta stilling til, eller at man ønsker å legge saken død uten å få skylden for et slikt resultat.