Uakseptabelt i Entra

Det som har kommet fram er i beste fall rot, i verste fall det vi på godt norsk kaller kameraderi, på grensen til korrupsjon.