• ulv.jpg FOTO: SCANPIX

Lisensfelling av ulv

Det norske bestandmålet for ulv — tre ynglinger - er oppnådd.