Vår nye frihet

Velstanden vi opplever er jo et fantastisk gode, men hvis det er sant at det samtidig gjør oss til egoister, har vi da mistet noe viktig på veien? Det beste vi foreldre kan gjøre for våre barn er å oppføre oss slik mot hverandre at den andre part ikke ønsker å tre ut av forholdet.