Mistillit til overleger som sier hva som helst for å dekke svikt

De beskytter seg selv, og vet hva de gjør; et trist spill som bare inngir mistillit, noe verken befolkningen eller sykehuset kan leve godt med.