Nye bosettinger

Det er på høy tid at det internasjonale samfunn iverksetter tiltak for å hindre nye utbygginger.